Drs. Nada Al-Kurmanji

Mijn interesses liggen bij alle tandheelkundige behandelingen ( zie verder info in de website ). Bespreek uw wensen met ons zodat we u kunnen inlichten over de vele mogelijkheden voor het oplossen van uw problemen.

Ik heb jaren lange ervaring met het behandelen van kinderen en het behandelen van angstige patiënten. Ik neem uitgebreid de tijd voor de behandeling en probeer met de modernste technieken en materialen de behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Voor een veel beter zicht doe ik alle behandelingen met een loepbril. We volgen regelmatig cursussen, lezingen en congressen om de kwaliteit hoog te houden. Tevens ben ik aangesloten bij de KNMT (koninkelijke nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde ) en de NVvE ( Nederlands vereniging voor endodontologie ).

Share:
Call Now Button