De tandarts gebruikt vullingen om uw tand of kies te restaureren wanneer de kies beschadigd is door tandbederf of wanneer de tand gebroken is. Met een vulling kan de tandarts de functie van de tand of kies herstellen en de pijn wegwerken. De meest voorkomende vul materialen zijn amalgaam (zilveren vulling) en composiet (witte vulling).

Composiet (witte vulling)

Bij Tandartspraktijk Bergmanstrook in Zoetermeer gebruiken wij alleen tandkleurige composiet (witte vulling). Met composiet kan de tandarts verkleuringen van tanden en kiezen herstellen en voortanden na een breuk opbouwen, esthetisch gezien is een witte vulling aantrekkelijker.

vullingenopname na composiet vulling (1)

Vervanging van amalgaam bij veroudering en slijtage

Amalgaam is een materiaal dat al eeuwenlang gebruikt wordt als vulmiddel. Deze zilver grijze vulling bestaat uit een combinatie van kwik, zilver, tin, koper en andere materialen. Voor een hogere esthetische resultaat kunnen wij bij Tandartspraktijk Bergmanstrook in Zoetermeer uw verouderde amalgaam vullingen vervangen door tandkleurige composiet (witte) vulling. In esthetisch opzicht is het vervangen van amalgaam met tankkleurige composiet meer in trek omdat uw kies hierdoor mooier uit komt te zien.

vullingen-amalgaam-vervangen-met-composiet
Amalgaam vulling vervangen met witten composiet vulling

Handelwijze vulling

Voor het vullen van een gaatje in uw kies of herstellen van een gebroken tand, zal de tandarts de behandeling met u bespreken. de behandeling verloopt als volgt

Het aanbrengen van composiet vullingen
Het aanbrengen van composiet vullingen
 1. U kunt voor een verdoving kiezen, de verdoving zal binnen aantal minuten inwerken.
 2. De tandarts begint met wegwerken van het aangetaste gedeelte van de tand of kies.
 3. De kies wordt schoon en droog gemaakt en kan de tandarts beginnen met het vullen van de gaatje
 4. De tandarts gaat een lijm aanbrengen in de tand zodat de vulling beter kan hechten
 5. De lijm wordt met een koud blauwe licht uitgehard
 6. Hierna zal de tandarts het vulmateriaal, in de vorm van een pasta, in het schoongemaakte gaatje stoppen
 7. De vulling wordt bijgewerkt  en uitgehard met het blauwe licht.
 8. Indien nodig zal de tandarts de vulling in vorm brengen

Voordelen van Vullingen

 1. Tandbederf Verwijderen
 2. Herstellen van de functie en esthetiek van de tand of kies
 3. Pijn klachten wegwerken

Pijnklachten na het vullen van een tand of kies

Na het vullen kunt u gedurende 1 tot 2 weken pijnklachten hebben. Reden hiervoor is dat het boren in een tand of kies een een wond maakt in de tandbeen (een tand of kies is een levend materiaal) en het heeft enige tijd nodig om volledig te genezen. De pijnklachten nemen langzamerhand af. In sommige gevallen ontstaat er een ontsteking onder de vulling, hierdoor kunnen de pijnklachten langer blijven of zelfs verergeren. Neem in dit geval contact met ons op.

Tarieven voor Vullingen

Vullingen
Eénvlaksvulling composiet – V91
€ 56.32
Tweevlaksvulling composiet – V92
€ 73.92
Drievlaksvulling composiet – V93
€88.00
Meervlaksvulling composiet – V94
€ 112.64

Meer weten over vullingen?

Stel hieronder uw vraag aan Tandartspraktijk Bergmanstrook in Zoetermeer

Call Now Button