Periodieke Tandarts Controle

Wat is een Periodieke Tandarts Controle?

Het doel van een periodieke tandarts controle is het detecteren van potentiële mondproblemen in een vroeg stadium, zodat erger wordt voorkomen.

Een periodieke tandarts controle duurt ongeveer 10 minuten en wordt uitgevoerd door onze tandarts Nada Alkurmanji. Tijdens deze periodieke controles inspecteren wij de staat van uw mond en gebit. Wij beoordelen uw mondgezondheid, met andere woorden de gezondheid van jouw tanden en tandvlees.

Wat doet de tandarts bij een periodieke tandarts controle?

Tijdens een periodieke controle zal de tandarts uw gebit controleren op eventuele afwijkingen, zoals ontstoken tandvlees, gaatjes, problemen met de wortel van uw tanden en kiezen en tandsteen achter uw tanden en kiezen. Wanneer nodig zal de tandarts röntgenfotos maken om een beter beeld te krijgen van uw gebit. De tandarts kan sommige afwijkingen direct verhelpen zoals ontstoken tandvlees of het verwijderen van tandsteen. Voor behandelingen die uitgebreid zijn maken wij een vervolgafspraak. Een periodieke controle bij de tandarts is absoluut niet eng en zal ook geen pijn doen!

Eerste keer bij onze tandartspraktijk?

Om een passend tandheelkundige behandelplan op te stellen, zal de tandarts tijdens uw eerste bezoek een algemeen tandheelkundige onderzoek verrichten. Wij vragen naar uw tandheelkundige geschiedenis, uw verwachtingen van onze praktijk en uw speciale wensen. De tandarts zal in overleg met u deze plan opstellen en uitvoeren.

Tijdens een algemeen tandheelkundig onderzoek verloopt als volgt:

  1. Medische anamnese: U krijgt een vragenlijst over uw gezondheid. Onze tandarts gebruikt uw ingevulde vragenlijst om rekening te houden met eventuele noodzakelijke voorzorgmaatregelen. De tandarts zal eventuele aanvullende vragen met u doornemen
  2. Tandheelkundige anamnese: De tandarts zal vragen naar uw tandheelkundig verleden en de huidige staat van uw gebit
  3. Röntgenonderzoek: Afhankelijk van de status van uw gebit zal de tandarts twee a vier röntgenfoto’s maken.
  4. Mondonderzoek: De tandarts zal onder meer een onderzoek doen naar de gezondheid van de tandvlees en het kaak (parodontale onderzoek) en een cariësonderzoek (gaatjes) verrichten. Ook onderzoekt hij het dichtbijten (occlusie) en het kauwen (articulatie)

De tandarts zal vervolgens een diagnose stellen Op grond van de bevindingen. Wij bespreken met u wat de mogelijkheden zijn en welke behandelmethode wij adviseren. Wij maken alles voor u zo inzichtelijk mogelijk met behulp van modellen en foto’s van uw gebit. Dit eerste consult duurt ongeveer een half uur. De kosten van het onderzoek worden in de meeste gevallen door de ziektekostenverzekering vergoed

Hoe vaak is een Periodieke Tandarts Controle nodig?

Wij adviseren om 2 keer per jaar ( 1 keer iedere 6 maanden) de gezondheid van uw tanden en tandvlees te laten controleren. In zijn algemeenheid geldt dat het verstandig is om periodiek uw gebit te laten controleren. De tandarts kan het beste aangeven hoe vaak u het beste naar de controle kunt gaan.

Is een Periodieke Tandarts Controle verplicht?

Een periodieke tandarts controle is niet verplicht. Echter het is zeer belangrijk om uw gebit regelmatig te laten controleren. Dit voorkomt immers dat er mondproblemen kunnen ontstaan die u zelf niet ziet. Als mondproblemen eenmaal zijn opgetreden, Denk bijvoorbeeld aan tandbederf en parodontitis, dan zal de overlast over het algemeen groter zijn dan wanneer u dit had kunnen voorkomen met een Periodieke Controle.

Tarievfen voor Periodieke Tandarts Controle

Periodieke Tandarts Controle
Periodieke controle – C002
€ 26.75
Consult, niet zijnde periodieke controle – C003
€ 26.75

Meer weten over Periodieke tandarts controle?

Stel dan hieronder uw vraag aan Tandartspraktijk Bergmanstrook in Zoetermeer

Call Now Button