Waarom voor ons kiezen?

Bij ons staat de patiënt centraal. Persoonlijke aandacht, vriendelijkheid en begrip voor angstige patiënten vinden wij zeer belangrijk. In een tijdperk waarin tandartspraktijken

groter en anoniemer worden is onze missie altijd hetzelfde gebleven:

het leveren van goed tandheelkunde in een kleine, vertrouwde setting met vertrouwde gezichten en een goede sfeer rekening houdend met het feit dat veel mensen ertegen opzien om naar de tandarts te gaan.

Vanuit deze benadering hopen wij de angst voor de tandarts te kunnen wegnemen. Bij kinderen proberen wij door middel van speelse, open sfeer en door het geven van veel tijd en aandacht een veilig fijn gevoel te bieden.

Ons team bestaat uit Tandarts Nada Al-Kurmanji.

U bent van harte welkom bij onze praktijk

Missie & Visie

  • Goed georganiseerde teamsamenwerking
  • Een lange termijn benadering van tandheelkunde waarin preventie en samenwerking met de patiënt centraal staan
  • Continue focus op de hoogst mogelijke kwaliteit van tandheelkundige zorg.
  • Goede inrichting van de praktijken
  • Heldere richtlijnen, protocollen en werkinstructies
  • Gestructureerde bij- en nascholing en training van medewerkers en het bieden van transparante informatie over onze teams

Voor meer informatie Over Tandartspraktijk Bergmanstrook gebruik onderstaande formulier

Call Now Button