Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal – E13

Consult, niet zijnde periodieke controle – C003

Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht, vraag of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, dan wel het bijwerken van de medische anamnese; en niet zijnde een periodieke controle; en in dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt, met uitzondering van röntgenonderzoek, anesthesie en/ of de toeslagen voor mondzorg aan huis en avond-, weekend- en nachtbehandeling (C80, C85, C86, C87). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.

Call Now Button